تبلیغات
آسا وبلاگ - رابطه سایز کفش با طول عمر!
تاکنون دلیل اصلی ارتباط بین اندازه پا و طول عمر کشف نشده است اما دانشمندان توانستند جدولی از اندازه پا زن‌ها و مردها و طول عمر احتمالی آن‌ها ارائه دهند. استفاده از این جدول برای کودکان هم مفید است.
رابطه سایز کفش با طول عمر!در مطالعه‌ای دانشمندان توانستند رابطه‌ای بین سایز کفش و طول عمر احتمالی افراد کشف کنند که میان زنان و مردان متفاوت است. 
 
طی مطالعه‌ای که در دو سال انجام شد، دانشمندان داده‌های 3400 مرد و زن مرده را جمع‌آوری و بررسی کردند و رابطه‌ای نزدیکی را بین طول عمر بیماران مرده و اندازه پا افراد پیدا کردند. 

آن‌ها به این نتیجه رسیدند که اندازه بدن افراد و چاقی و لاغری آن‌ها ممکن است رابطه‌ای با طول عمر آن‌ها نداشته باشد اما اندازه پایشان می‌تواند با طول عمرشان ارتباط مستقیم داشته باشد. 

تاکنون دلیل اصلی ارتباط بین اندازه پا و طول عمر کشف نشده است اما دانشمندان توانستند جدولی از اندازه پا زن‌ها و مردها و طول عمر احتمالی آن‌ها ارائه دهند. استفاده از این جدول برای کودکان هم مفید است زیرا سایز پا آن‌ها روز به روز بیشتر رشد می‌کند و آن‌ها می‌توانند با استفاده از آن طول عمر خود را تخمین بزنند. 

زن‌ها 


سایز : 35 طول عمر: 64 تا 69 سال 
سایز: 36 طول عمر: 70 تا 76 
سایز: 37 طول عمر: 77 تا 82 
سایز: 38 طول عمر: 78 تا 84 
سایز: 39 طول عمر: 73 تا 75 
سایز: 40 طول عمر: 70 تا 72 
سایز: 41: طول عمر: 67 تا 70 
سایز: 42 طول عمر: 66 تا 69 

رابطه سایز کفش با طول عمر!مردها 


سایز : 38 طول عمر: 66 تا 69 سال 
سایز: 39 طول عمر: 67 تا 72 
سایز: 40 طول عمر: 72 تا 75 
سایز: 41 طول عمر: 73 تا 77 
سایز: 42 طول عمر: 75 تا 82 
سایز: 43 طول عمر: 74 تا 79 
سایز: 44: طول عمر: 67 تا 72 
سایز: 45 طول عمر: 66 تا 69