تبلیغات
آسا وبلاگ - اعتراض خلاقانه به زباله‌ سازی

فردی هنرمند در تهران به شیوه‌ای متفاوت، به میزان تولید زباله و آلودگی زیست‌محیطی ناشیِ از آن اعتراض کرده است.
خبرگزاری ایسنا: فردی هنرمند در تهران به شیوه‌ای متفاوت، به میزان تولید زباله و آلودگی زیست‌محیطی ناشیِ از آن اعتراض کرده است.

عکس: اعتراض خلاقانه به زباله‌ سازی در تهران